fbpx

our address

м. Біла Церква, просп. Незалежності, 87

Work schedule

Mon-Fri: 08.30 - 17.00
01. 11. 2020

Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПРИ КОРИСТУВАННІ САЙТОМ 

WWW.PROMIN-ISM.COM

 

 

Терміни

1. У межах чинної політики використовуються такі терміни:

1.1. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певної або визначеної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.2. Сайт – місце дистанційної торгівлі, що працює під знаком для товарів і послуг заводу ТОВ ІСМ “Промінь” та розташоване за WEB адресою:

www.promin-ism.com.

1.3. Володілець (Продавець) – ТОВ ІСМ “Промінь” (код ЄДРПОУ 37865864, 09100, вул. Леваневського,буд.87, м. Біла Церква, Київська область).

1.4. Користувач – дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річного яка користується  Сайтом та\або здійснює покупки з метою особистого, кінцевого споживання, не пов’язаного з підприємницькою, комерційною діяльністю за допомогою  Сайту;

1.5. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), отримання, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення Персональних даних.

1.6. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття Персональних даних певній особі або певному колу осіб.

1.7. Знищення персональних даних – дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст Персональних даних у інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

1.8. Плагін – додаток, незалежно скомпільований програмний модуль, що динамічно підключається до основної програми, призначений для розширення або використання її можливостей.

1.9. Файли cookie – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які відправляються веб-браузеру і зберігаються на пристрої Користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого Користувач відвідує Сайт чи користується мобільним додатком.

 

Загальні положення

2. Дані правила, є діючою політикою Володільця щодо використання Сайту та політики щодо Персональних даних, що збираються за їх допомогою.

2.1. При використанні Користувачем Сайту, наданні\розміщенні інформацію на Сайті, чи при будь-якому іншому використанні, Користувач зобов’язуєтесь виконувати дані правила, а також дотримуватися у своїх діях норм законодавства України.

2.2. У випадку, якщо Користувач не погоджується з даними правилами він не може продовжувати користування Сайтом.

2.3. Володілець не перевіряє інформацію опубліковану/надану Користувачем та не несе відповідальності за їх зміст, а також за можливе заподіяння шкоди або будь-яких інших збитків третім особам діями Користувача.

2.4. Заборонено копіювати, поширювати, демонструвати, змінювати матеріали (в тому числі будь-які їх частини) та/або фотографічні твори з цього сайту, а також використовувати їх будь-яким у будь-якому вигляді іншим чином для суспільних чи комерційних цілей, без попереднього письмового погодження з Володільцем. Будь-яке використання матеріалів Сайту (в тому числі будь-які їх частини) без попереднього письмового погодження з Володільцем заборонено. Всі права на матеріали та фотографічні твори належать їх власникам.

2.5. Використання Сайту означає згоду Користувача з умовами цієї політики, у тому числі згоду Користувача на обробку Володільцем його Персональних даних, у випадках, коли положеннями чинного законодавства потрібна така згода.

2.6. У випадку якщо Користувач не погоджується з даними правилами він не може продовжувати користування Сайтом.

2.7. Володілець не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих Користувачами, а також за заподіяння шкоди і будь-яких інших збитків, які можуть виникнути при використанні Сайту та/або третім особам.

2.8. Володілець не несе ніякої відповідальності ні перед Користувачами, ні перед третіми особами ні за порушення Користувачами даних правил, ні за наслідки такого порушення.

 

Згода на обробку персональних даних

3. Використовуючи Сайт Користувач надає Володільцю наступну згоду на обробку, використання та зберігання Персональних даних Користувача з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, тощо.

3.1. Інформація, надана Користувачем під час користування Сайтом є його персональними даними. Персональні дані Користувача (прізвище, ім’я, по батькові, номер мобільного(стільникового) телефону, фотокартка, дата народження, відомості про місце перебування, проживання та інші дані щодо Користувача) є конфіденційною інформацією. Збір, обробка та подальше поширення таких персональних даних здійснюється Володільцем відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, інших нормативно-правових актів України, а також умов цієї політики.

3.2. Володілець має право на поширення отриманих Персональних даних Користувача без  згоди Користувача:

–    у випадках, якщо передача Персональних даних прямо передбачена законодавством України;

–    у випадках передбачених цією Політикою, в т.ч. для отримання рекламних, маркетингових та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Володільця та/або партнерів.

3.3. Володілець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову/і адресу/и, електронну адресу, а також відправляти повідомлення засобами телефонної та електронної комунікації, електронними месенджерами, здійснювати дзвінки, тощо на наданий Користувачем номер мобільного (стільникового) телефону тощо.

3.4. Користувач надає Володільцю право здійснювати обробку його Персональних даних, у тому числі: розміщувати Персональні дані в базах даних Володільця, здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності) тощо.

3.5. Володілець прийняв на себе зобов’язання щодо захисту отриманих Персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб, та не поширення/передачу третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, партнерам, особам, уповноваженим Володільцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного органу).

3.6. У випадку зміни своїх Персональних даних Користувач, має право надати Володільцю оновлену інформацію, звернувшись через встановлені канали комунікації з відповідним повідомленням. У разі невиконання Користувачем даної вимоги, Володілець не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов’язані з використанням застарілих даних Користувача.

3.7. Користувач надає однозначну згоду на те, що всі дані в тому числі персональні, в т.ч.  дані про здійснені Користувачем покупки можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Володільцем й іншими вповноваженими Володільцем третіми особами без обмеження за строком і територією, у тому числі й за межами України, з метою створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Користувачу рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.

3.8. У процесі обробки Персональних даних Користувач має права визначені Законом України “Про захист персональних даних”.

3.9. Володілець вживає заходи із захисту персональних даних Користувачів  від несанкціонованої обробки.  У зв’язку із цим обробка Персональних даних здійснюється виключно працівниками, які підписали зобов’язання про нерозголошення Персональних даних, що стали їм відомі в результаті виконання своїх трудових обов’язків.

3.10. Користувач може у будь-який момент відкликати надану згоду шляхом направлення відповідної заяви за адресою : 09100, вул. Леваневського,    буд.87, м. Біла Церква, Київська область.

 

 

Файли cookie

4. Володілець використовує файли cookies для відстеження використання Сайту.

4.1. Коли Користувач заходить на Сайт, користується їх сервісами або переглядає адресну рекламу, Сайт  автоматично збирає дані за допомогою cookie-файлів.

4.2. Типи інформації, які збираються за допомогою cookie-файлів можуть включати: IP-адресу, ідентифікатор пристрою, переглянуті сторінки та інформацію, тип браузера, дані про операційну систему й інтернет-провайдера, мітку часу, дані про переходи за рекламними посиланнями, URL-адресу джерела запиту, функції, що були використані, а також вчинені дії в рамках використання сервісів, дані про розташування в залежності від використаного пристрою.

4.3. Якщо Користувача турбує наявність cookie-файлів на власному пристрої, Користувач може налаштувати власний браузер таким чином, щоб відмовитися від cookie-файлів або дізнаватися, коли встановлюється cookie-файл, що дозволить вирішити, що з ним робити далі.

4.4. Користувач також може видалити cookie-файли з власного пристрою. Звертаємо увагу, що блокування або видалення cookie-файлів може привести до обмеженої роботи деяких функцій сайту.

4.5. Володілець використовує інформацію отриману за допомогою файлів cookie, в т.ч., але не виключно, для таких цілей:

–           для надання наших сервісів;

–           для відстеження нашої комунікації з Користувачами;

–           для адресної реклами;

–           для дослідження ринку тощо.

 

Плагіни та соціальні мережі

5.1. Сайт може використовувати плагіни, що надаються соціальними мережами.

Плагіни ідентифіковані логотипами соціальних мереж або відповідними написами.

5.2. Коли Користувач відвідує сторінки Сайту, що містять відповідний плагін, браузер Користувача встановлює пряме з’єднання з серверами соціальних мереж. Вони безпосередньо передають зміст плагіна  браузеру Користувача, який вбудовує їх на Сайт, дозволяючи особам, які адмініструють соціальні мережі, отримувати інформацію про доступ до відповідної сторінки сайту.

5.3. Якщо Користувач використовує плагін соціальної мережі, нам (Володільцю) може передаватися деякі особисті дані Користувача (наприклад, ім’я, дата народження, стать, адреса електронної пошти).

5.4. При відвідуванні Сайту в ході активного сеансу в соціальній мережі, інформація про таке відвідування може збиратися особами, що адмініструють соціальні мережі.

5.5. Якщо Користувач взаємодіє  з плагінами, наприклад, натискаючи на кнопки “Like”, “Мені подобається”, відповідна інформація передається з  браузера пристрою Користувача безпосередньо особам, які адмініструють соціальні мережі, і ними ж зберігається.

5.6. Для отримання повної інформації про цілі та масштабах збору і обробки даних особами, що адмініструють соціальні мережами, про  права Користувача та варіанти налаштування для забезпечення приватності відвідайте сторінки політики конфіденційності відповідної соціальної мережі.

5.7. Якщо  Користувач Соціальних мереж не хоче, щоб особи, які адмініструють їх, об’єднували дані про візити на Сайт та\або використання Мобільного додатку з іншими даними про своїх користувачів, Користувачу необхідно вийти з профілю соціальної мережі до відвідування нашого Сайту. Надалі Користувач зможе заблокувати плагіни соціальних мереж, використовуючи спеціальні розширення у  браузері свого пристрою.

 

Публічна оферта

6.1. Пропозиція на Сайті не є офертою. Користувач після ознайомлення з розміщеною пропозицією має право зробити оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення і / або здійснити замовлення через відділ збуту Сайту. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем товару на умовах, зазначених у відповідній пропозиції.

6.2. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо Продавець здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг відповідно до умов, передбачених офертою Користувача, надав рахунок на оплату замовлених товарів.

6.3. Інформація про товар яка відображається на Сайті є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Володільцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача. Будь-яка інформація про товар Продавця, умови акції, ціни товару, і будь-які інші правила надання послуг Продавцем відображаються на Сайті.

6.4. Продавець має право запропонувати реалізувати товар на інших умовах після отримання оферти Користувача. В такому випадку ця пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічній оферти вважається фактичне отримання Користувачем і / або товару на умовах, передбачених зустрічній офертою. Продавець має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару Покупцем.

6.5. Узгодженням всіх істотних умов між Користувачем та Продавцем є оплата та / або фактичне отримання товару Користувачем, а також відвантаження товару Продавцем.

6.6. Відповідальність Продавця за зміни умов реалізації товару обмежується правом Одержувача (Користувач, Платник) відмовитися від придбання товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

6.7. Фотографії Товарів надаються в ознайомлювальних цілях, опис Товару на сайті може відрізнятися від Товару, що придбавається.

6.8. Характеристики та комплектація Товару можуть бути змінені Виробником\Постачальником Товару без попереднього попередження. Продавець не несе відповідальності за зміни, які внесені Виробником\Постачальником Товару. Дійсні технічні характеристики товару надані в супровідних документах на Товар.

Інші положення

7. Оплата товару здійснюється з урахуванням обмежень, передбачених постановою Правління Національного банку України від 6 червня 2013 № 210 “Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою”.

7.1. Володілець може змінювати наповнення Сайту в будь-який момент часу без попереднього сповіщення Користувача.

EN